Şerif Mardin – Din ve İdeoloji

Serif Mardin - Din ve Ideoloji

 • Weber’e göre siyasî rejimlerin meşruiyet kazanma türlerinden biri, bir önderin kendini yapılması gereken işleri başaracak güçte göstermesi, hattâ bu uğurda ilâhî denecek kadar insanlar üzerinde nüfuz ve tesir sahibi olmasıdır. Peygamberin ortaya çıkardığı siyasi rejim tipik bir karizmatik meşruiyet tipidir.
  Türk toplumunun Alp tipini uzun zaman yüksek tutmuş olması, bu idealin halk tabakaları arasında hâlâ devam etmesi, halkın önemli bir okuma türü olan din-kahramanlık menkıbelerinde kahramanların karizmatik liderler olması, İslâm dininin Türkiye’de halk arasında almış olduğu şekillerden birinin karizmatik niteliklerine önem verme şeklinde olduğunu bize tahmin ettiriyor. Bunu halk tabakalarının Türkiye’de genel olarak bir “önder”e verdikleri önemde görmek mümkündür. (Bkz. Karizmatik Liderlik)

Şerif Mardin – Din ve İdeoloji

Tagged with: , , , , , ,
Kitaplar kategorisinde yayınlandı

Martin Luther King – İyi niyetli insanların sığ anlayışları

Martin Luther King Jr.

“İyi niyetli insanların sığ anlayışları kötü niyetli insanların mutlak yanlış anlayışlarından daha cesaret kırıcıdır. Gönülsüz bir kabul, mutlak bir retten daha yanıltıcıdır.” Martin Luther King – Birmingham Cezaevi’nden Mektup’tan

Tagged with: , , , , , , , ,
Sözler kategorisinde yayınlandı

Ali Bulaç – Modern Ulus Devlet

Ali Bulaç - Modern Ulus Devlet

 

 • Şaşırtıcı gelebilir ama her Müslüman laiktir. Çünkü İslam dininde ruhbanlık veya din adamları sınıfı yoktur. Her kim olursa olsun, belli bir yöntem (usûl) izlemek ve yeterli bilgi donanımına sahip olmak suretiyle İslam’ın iki ana referansını, yani Kur’an ve Sünnet’i yorumlar, açıklar ve hükümler çıkarabilir. Bu iş hiçbir kişi kurum veya sınıfın tekelinde değildir. Ayrıca dinin iki kaynağından hareketle elde edilen her bilgi mutlak hakikati ifade etmez. İslam bilginlerinin sözbirliğiyle, bu türden görüş ve yargılar ictihad bağlamında izafi (zanni)dir. Kişi Hz. Ömer veya Ebu Hanife düzeyinde bir otorite olsa dahi, dinî görüşleri eleştirilebilir.
 • İslam’ın kutsal ve bağlayıcı referanslarını teşkil eden Kur’an ve Sünnet’e yakından bakıldığında, bu iki kaynağın somut ve şematik herhangi bir yönetim biçimini öngörmedikleri görülür. Şu halde biz de çok sayıda Müslüman bilgin ve yazara katılarak, siyasal organizasyonu tayin edecek şekillerin, yönetim biçimlerinin içtihat alanına bırakıldığını söyleyebiliriz.

Modern Ulus Devlet

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,
Kitaplar kategorisinde yayınlandı

Aziz Nesin – Bir Sürgünün Anıları

Aziz Nesin - Bir Surgunun Anilari

 

 • [Sorgulanış]
  – Peki, dedi, tartışalım bunu seninle, açıkla düşünceni.
  – Nasıl tartışabiliriz, dedim, eşit şartlar altında değiliz ki… Beni sanık olarak buraya getirmişler. Karşımda tanımadığım bir çok insan. Kalın duvarlı Emniyet Müdürlüğünde, tabancalı insanlar arasındayım…
  Birden daha çok kızıp,
  – Yani Rus köpeği mi olalım? diye bağırdı.
  Büsbütün ve inadına bir sükûnetle,
  – Önce köpek olmayalım, dedim, köpek olduktan sonra ha Amerikan köpeği, ha Rus köpeği… Hangisi iyi beslerse onun köpeği olunur.
  “Tartışalım” diyen adam,
  – Götürün bunu! diye bağırdı.

Bir Sürgünün Anıları

Tagged with: , , , , ,
Kitaplar kategorisinde yayınlandı

Christopher Nolan – Batman Begins

Batman Begins Henri Ducard Suclu toplum hosgoru
Henri Ducard: [Bruce’a] “Suçlular, toplumun hoşgörüsü sayesinde ayakta durur.”

Batman Begins

Tagged with: , , , , , , ,
Filmler kategorisinde yayınlandı

Chris Marker – La Jetee

chris marker la jetee Helene Chatelain

 • Sıradan anları hatıralardan ayıran bir şey yoktur. Ne zaman ki, o anların açtığı yaralar sızlar, hatıra değeri kazanırlar.

http://www.imdb.com/title/tt0056119/
Chris Marker – La Jetee

Tagged with: , , , , , , , , , ,
Filmler kategorisinde yayınlandı

Orhan Pamuk – Beyaz Kale

Orhan Pamuk - Beyaz Kale

 • Önceden belirlenmiş bir hayat olmadığını, bütün hikâyelerin aslında birer rastlantılar zinciri olduğunu birçokları bilir. Ama gene de, bu gerçeği bilenler bile, hayatlarının bir döneminde, geri dönüp ona baktıklarında, rastlantı olarak yaşadıkları şeylerin birer zorunluluk olduğuna karar verirler.

Orhan Pamuk – Beyaz Kale

Tagged with: , ,
Kitaplar kategorisinde yayınlandı
Sayfalar

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 94 takipçiye katılın

%d blogcu bunu beğendi: