Daryush Shayegan – Yaralı Bilinç

Daryush Shayegan - Yarali Bilinc - Kulturel Sizofreni

 • Güçsüzlüğümüzden öylesine emindik ki zamanında ilahi güce atfettiğimiz sihirli nitelikleri bu kurnaz yabancılara atfettik. Bu İngilizlerin işi, diyorduk! Bu Ruslar’ın işi! Bu İngiliz, Amerikan vb. gizli servislerinin komplosu. Şah gitti, çünkü “onlar” öyle karar verdiler. Yerini İmam aldı çünkü “onlar” öyle istediler. Ben deliler gibi yollara düşüp bağırdım, çünkü BBC tarafından hipnotize edilmiş, CIA tarafından maşa olarak kullanılmıştım. Tüm dünya bize karşı birleşiyor, bizi sömürüyor, itip kakıyor, hırpalıyordu ve biz sırtımıza saplanan bunca bıçaktan iflahımız kesilmiş bir halde umutsuzca işin içinden zarara uğramadan sıyrılmaya çalışıyorduk.
 • Mücadele edilmesi gereken asıl kötülük ateizm değil putçuluktur, inançsızlık değil batıl inançlardır. Bayle, ünlü sözlüğünde daha o zamanlar yolu açıyordu: “İyi bir Vicdan Muhasebesi’nin önündeki engellerin, Ruh’un bilim eksikliği çekmesinden ziyade, önyargılarla dolu olmasından gelip gelmediğini söyleyebilir miyiz, bilemiyorum.”
 • Kırılan cevizlerin bedelini ödeyecek birisi bir yerlerde hep vardır. Öyleyse bize gereken günah keçileridir: küçük ve büyük şeytanlar, komplolar, sağda ya da solda fesat çeteleri, sırtımızda çevrilen kalleş entrikalar.
 • Kendilerini kaderin eline bırakan, bütün eylem hevesleri geçen, talihsizlik sonucu tüm değerlerin yer değiştirdiği heterojen bir dünyada yaşayan ezilen halklar sonunda yarı-felçli bir bakış edinmeye başlarlar. Bu bakış hep yarı yarıya felçlidir: ötekini eleştirdiğinde kendisini ülküleştirir; bir şeye saldırdığında başka bir şeyi de kutsar. Aynı anda iki sicil üzerinde kalamaz; hem soran hem de cevap veren olamaz, yani olumlu ve olumsuz nedenlerin üzerinde, her tür nesnelliğe bağlı eleştirel bir tutumu yoktur. Bu herkesi ilgilendiren bir durumdur, sanatçılar ve büyük yazarlar da dahil.

tamamı

Tagged with: , , , , , , , ,
Kitaplar kategorisinde yayınlandı

Derviş Zaim – Cenneti Beklerken

Dervis Zaim Cenneti Beklerken las meninas sahnesi

 • İnsan kaybedeceği şeye fazla bağlanmamalı.
 • Resim hem yapanın hem bakanındır.

Las Meninas & Cenneti Beklerken
imdb

Tagged with: , , , , , , , ,
Filmler kategorisinde yayınlandı

Carl Theodor Dreyer – Ordet

Ordet

 • Niye şu inananlar arasında gerçekten inanan biri yok?
 • Birçok küçük mucizenin gizlice  gerçekleştiğine inanıyorum. Tanrı insanların dualarını duyar, fakat çok yaygara kopmaması için, gizlice gerçekleştirir.

tamamı

Tagged with: , , , , , , ,
Filmler kategorisinde yayınlandı

Thomas Mann – Büyülü Dağ

Thomas Mann - Buyulu Dag - Der Zauberberg

 • Neydi yaşam? Bilen yoktu. Yaşam, yaşam olduğu anda kendi bilincine varıyor ama kendisinin ne olduğunu bilmiyordu. Uyarıya karşı duyarlılık anlamında bilinç, oluşumunun en alt ve en gelişmemiş düzeyinde bile bir dereceye kadar vardı. Bilincin ortaya çıkışını yaşamın genel ya da bireysel geçmişinin belirli bir noktasına, örneğin sinir sisteminin oluşmasına bağlamak olanaksızdı. En ilkel hayvanlarda, bırakın büyük beyni bir yana, sinir sistemi bile olmamasına karşın hiç kimse onların uyarılara tepki göstermediğini söyleyemezdi.
 • İnsan savaştan yeterince nefret etmezse onun kaçınılmaz olduğuna inanmaya başlar.

tamamı

Tagged with: , , ,
Kitaplar kategorisinde yayınlandı

Adam Curtis – The Century of the Self 3/4

the century of the self cd kapak

 • “Kapitalizmin en zekice başarısı, benim gibi insanların bile ilgi duyabileceği ürünler yaratmaktı. Jerry Rubin gibi insanların satın almak isteyebileceği ürünler var. Kapitalizm, daha geniş anlamda bir benliğe işaret eden ürünler üretmek için büyük bir endüstri geliştirdi. Bizimle aynı fikirdeymiş gibi görünen, insanın sonsuz olduğu hissini veren, istediğiniz şeyi yapabileceğinizi düşündüren ürünler. Bizim felsefemizi aldı ve onunla barıştı. Sonra da güya sizin bu sınırsız birey olmanıza yardım eden ürünler çıkardı. Size bir yaşam tarzı satan, bir varoluş tarzı satan ürünler. Ürün size değer satmaya başladı. Bunu giyeceksiniz, böyle bir evde yaşayacaksınız, böyle mobilyalarınız olacak, bu bilgisayarı kullanacaksınız. Yani, bu hareketin asıl çıkış noktası olan kendimize özgürce bir kimlik yaratma düşüncesi yerine, bir kimliği satın alabilme düşüncesi geldi. Güya dünyayı değiştirmek bizim elimizdeydi, dünyayı istediğimiz gibi dönüştürecektik.” Stew Albert (Yippie Partisi Kurucu Üyesi)
 • “Yönetimdeki iktidar yapısının, bireylerin sadece bilincini değil, bilinçdışını ve bilinçaltını da ne kadar büyük ölçüde manipüle ve kontrol edebildiğini görmek en çarpıcı fenomenlerden biriydi. Bu durum psikolojik bir temelde meydana çıktı. Freud’un belirttiği bilinçdışı ilkel güdülerin kontrolü ve manipülasyonu söz konusuydu.” Herbert Marcuse

tamamı

Tagged with: , , , , , , , , , ,
Filmler kategorisinde yayınlandı

Ali Bulaç – Nuh’un Gemisine Binmek

Ali bulaç - Nuhun gemisine binmek

 • Freud’un fetişizm ile cinsellik arasında kurduğu ilişkideki gibi, birey cinsel isteklerini cansız bir nesneye yöneltir ve onda veya başka nesnelerde karşılık arar. Serbest piyasa ekonomisi de reklam ve pazarlamada iletişim araçlarının olağanüstü imkanlarını kullanarak bu çöküntü halinden yararlanmakta ve hatta yararlandıkça çöküş süreci hızlanmaktadır.
 • Üretim hacminin sürekli arttırılması gerektiği, her üretilen bir maddenin temel ihtiyaç maddeleri arasında yer alması ve bütün bunlarsız bir hayatın düşünülememesi.. Amblem, flama, logo, arma, marka vb. şeylere gösterilen törensel bağlılık, klasik fetişizmin nasıl hâlâ ve fakat farklı formlarda sürdüğünü veya modernize edilip hortlatıldığını göstermektedir.

tamamı

Tagged with: , , , , , , ,
Kitaplar kategorisinde yayınlandı

Mevlana Celaleddin-i Rumi – Mesnevi 3/6

Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevi cilt 3-4

 • Geçmiş ve gelecek zaman, sana göredir. Senin iki ayrı zaman sandığın geçmiş zaman ile gelecek zaman, Hakk’ın nazarında birdir. Yâni devam edip giden bir geniş zaman vardır.
 • Ey dünyada mevkî sahiplerinin, zenginlerin karşısında yerlere kapananlar, sizler Hakk’ın dergâhına, o yüksek kapıya lâyık değilsiniz. Temiz olanlar şeker kamışı gibi mânevî şekerle doludurlar, siz içi boş birer kamışsınız. O zâlim köpeklere, bu alçaklar baş eğerler, onların huzûrunda yerlere kapanırlar. Fakat arslan gibi olan velîler, o köpeklere meyl etmezler.
 • Bir resmin çirkin olması, onu yapan ressamın beceriksiz, acemi olduğunu göstermez. Belki çirkinliği resmetmekteki maharetini, ustalığını gösterir.
  Hatta ressamın gücünü, mahâretini gösterir. Demek ki o, hem çirkinin resmini yapabiliyor, hem de güzelin resmini.
 • Sen yalnız geceleri uyumuyorsun ki, gündüz de uykudasın, rüyâ görüyorsun. Sen aslında bir gölge varlıksın; gölge teferruattandır. Asıl olan ay ışığıdır yâni sen de dâhil, kâinat, bütün varlıklar gölge gibidir; asıl var olan Cenâb-ı Hakk’tır.
  Ey dost! Sen uykunu da, uyanıklığını da uyuyan bir kimsenin rüyâ içinde rüyâ görmesi gibi bil!
  O rüyâ gören kişi, uyumuşum zanneder. Hâlbuki, ikinci bir uykuda bulunduğunun farkında değildir.
 • Bilinmez ki aşk, neden önce âşıka kin bağlar?

tamamı

Tagged with: , , , , , , , , ,
Kitaplar kategorisinde yayınlandı
Sayfalar

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 109 takipçiye katılın

%d blogcu bunu beğendi: