Adam Curtis – The Century of the Self 4/4

kalabaliklar

 • İçten içe Bernays gerçek demokrasinin hiç işe yaramayacağına inanıyordu. Amcasının (Freud) insan doğasıyla ilgili düşünceleri bunda etkili olmuştu. Freud’a göre bireyler bilinçli düşenceler ile değil, ilkel bilinçdışı arzu ve hislerle hareket ediyorlardı. Ve Bernays bu nedenle, kitlelerin kendi hayatlarını, kendilerinin kontrol etmesini çok tehlikeli görüyordu. Ve tüketicilik fikri insanlara kontrol illüzyonunu sağlarken elitlerin de topluma yöneticilik yapmasına izin veriyordu. İşler insanların kontrolünde değil, insanların arzuları kontrolde demekti bu. İnsanların sorumluluğunda değildi işler. Bu alanda, insanların karar verme gücü yoktu. Yani demokrasi aktif vatandaşlık varsayılan bir şeyin şimdiki toplumun pasif tüketiciler olması fikrine dönüştürülmesidir. Öyle ki halkın asıl istediği, sizden onlara köpek maması vermenizdir.

4/4. bölüm tamamı

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,
Filmler kategorisinde yayınlandı

Engin Akçay – Erkan Ertosun – Mahmut Akpınar – Dini Jeopolitik Yaklaşımıyla Ortadoğu

Engin Akcay Erkan Ertosun Mahmut Akpinar Dini Jeopolitik Yaklasimiyla Ortadogu

 • Orta Doğu, insanlık tarihine şahitlik eden özelliğiyle son derece zengin bir tarihsel, kültürel ve siyasi ve dini mirasın zeminidir. Bu zemin, tarih boyunca pek çok medeniyet güzelliğine sahne olduğu kadar rekabetin, gerilimin ve savaşın da en şiddetli örneklerine tanıklık etmiştir. Bu kadim coğrafyada, yüzyılların birikimini dikkate alan ve birlikte yaşama kültürüne değer veren yönetimler olduğu sürece huzur hâkim olmuştur. Aksi halde dini jeopolitik, Henry Adams’ın siyaset tasvirinde belirttiği gibi kolayca “nefretin sistematik organizasyonuma dönüşebilen bir karakteristiği de haizdir. Zaten farklılıkları önceleyen her politik yaklaşım bölgeyi kaosa sürüklemiştir.
 • Tarık Ramazan, General el-Sissi’nin kendinden önceki liderler Sedat ve Mübarek ile aynı yöntemi uyguladığını, yani fitnelerle kendilerinin lüzumlu hale getirdiğini iddia etmektedir. Bu liderler aynı zamanda Batı’ya iyi görünmek için Orta Doğu’daki Hıristiyanlığın koruyucusu olduklarını göstermeye çalışmışlardır. Böylece Orta Doğu’daki otoriter rejimlerin dini azınlıklar üzerinden dış ülkelere karşı İslam’ı kullanarak devlet-halk içinde popülarite kazanmaya çalışmışlardır. Mısır’da hem Mursi hem de el-Sissi taraftarları sıkça İsrail konusunu işlemiş ve karşı tarafı destekleyenlerin Yahudiler olduğu göstermeye çalışmıştır. [http://tariqramadan.com/english/2013/08/10/egypt-a-tissue-of-lies/]
 • 1967 savaşının nedeni, Nasır’ın bozulan ekonomi ile erozyona uğrayan prestijini Arap milliyetçiliği ve Kudüs üzerinden düzeltmek istemeye çalışmasıdır. İsrail’e karşı kazanılacak olası bir zafer Başkan Nasır’ın iç politikada konumunu güçlendirecek ve yükselen muhalif seslerin kesilmesine neden olacaktı. Bunun yanında Arap dünyası üzerinde Mısır’ın ve dolayısı ile Nasır lider konumu da sürdürmüş olacaktı.
  Savaş sonrasında Arap koalisyon güçleri İsrail ordusu karşısında büyük bir yenilgi almıştır. İsrail’in Mısır başta olmak üzere, koalisyon devletlerinin askeri hava üslerini ani baskınlar sonrasında yok etmesi savaşın altı gün 45 gibi kısa bir sürede sonuçlanmasını netice vermekle kalmadığı gibi sınırların da yeniden çizilmesine neden olmuştur. Ürdün Nehri yeni israil – Ürdün sınırı olurken, Sina Yarımadası israil kontrolüne geçmiş ve Süveyş Kanalı yeni israil – Mısır sınırı olmuştur, israil, Suriye’nin elinde olan Golan Tepeleri’nin kontrolünü de ele geçirmiştir. Kısaca İsrail topraklarını dört kat arttırırken, Arapların elinde Filistin topraklarının % 21 kalmıştır. Savaşın en önemli sonuçlarından birisi de Filistin mülteci sorunu olmuştur. 1967 savaşı sonrası Filistin sorunu kronik bir hal alarak günümüze kadar uzanmıştır.

tamamı için tıklayınız

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kitaplar kategorisinde yayınlandı

James G.Frazer – ALTIN DAL Dinin ve Folklorun Kökleri

James G Frazer - ALTIN DAL Dinin ve Folklorun Kokleri

 • Siyamlı keşişler, her yerde ruhlar olduğuna ve herhangi bir şeyi yok etmenin onu zorla ruhundan etmek demek olduğuna inanarak, “suçsuz bir kimsenin kolunu nasıl kırmazlarsa” bir ağacın dalını da kesmezler. Loubere, Historical Relation of the Kingdom ofSiam, s. 126.
 • Yeni olan her şey, yabanılın korkusunu ve ürküşünü uyandırmaya yatkındır. Son zamanlarda Borneo’da bulunan öncülerden biri şunları söylüyor: “Şu Dusun’larınki de garip bir boşinan, başlarına gelen her şeyi —iyi olsun kötü olsun, uğurlu olsun uğursuz olsun— ülkelerine gelmiş olan yeni bir şeye bağlıyorlar. Örneğin, benim Kindram’da kalışım son günlerde havaların son derece sıcak gitmesine neden olmuş.” Frank Hatton, North Borneo (1886), s. 233.

http://ankakedisi.com/kitaplardan/james-g-frazer-altin-dal-dinin-ve-folklorun-kokleri/

Tagged with: , , , ,
Kitaplar kategorisinde yayınlandı

Melih Cevdet Anday – Defne Ormanı

 

Melih Cevdet Anday - Defne Ormani - Felsefe Siir

DEFNE ORMANI

Köle sahipleri ekmek kaygusu çekmedikleri
İçin felsefe yapıyorlardı, çünkü
Ekmeklerini köleler veriyordu onlara;
Köleler ekmek kaygusu çekmedikleri için
Felsefe yapmıyorlardı, çünkü ekmeklerini
Köle sahipleri veriyordu onlara.
Ve yıkıldı gitti Likya.

Köleler felsefe kaygusu çekmedikleri
İçin ekmek yapıyorlardı, çünkü
Felsefelerini köle sahipleri veriyordu onlara;
Felsefe sahipleri köle kaygusu çekmedikleri
İçin ekmek yapmıyorlardı, çünkü kölelerini
Felsefe veriyordu onlara.
Ve yıkıldı gitti Likya.

Felsefenin ekmeği yoktu, ekmeğin
Felsefesi. Ve sahipsiz felsefenin
Ekmeğini, sahipsiz ekmeğin felsefesi yedi.
Ekmeğin sahipsiz felsefesini
Felsefenin sahipsiz ekmeği.
Ve yıkıldı gitti Likya.
Hâlâ yeşil bir defne ormanı altında.

Melih Cevdet ANDAY

Tagged with: , , , , , , , , , ,
görsel, Şiirler kategorisinde yayınlandı

Necib Mahfuz – Hırsız ve Köpekler (Al-Liss wa-l-kilab)

Necib Mahfuz - Hirsiz ve Kopekler - Al-Liss wa-l-kilab

 • Said. “Hainler kurtuldu,” diye devam etti öfkeyle. “Nasıl huzur bulayım?”
  “Kaç kişiler bunlar?”
  “Üç.”
  “Dünyanın hainleri üç kişiyle sınırlıysa ne mutlu bize.”
  “Hayır, sürüyle hain var, ama benim düşmanlarımın sayısı üç.”
  “Öyleyse, kimse ‘kurtulmuş’ değil.”
  “Dünyadan ben sorumlu değilim.”
  “Sorumlusun. Hem bu dünyadan hem de öteki dünyadan!”
  Said bıkkınlıkla iç geçirirken şeyh devam etti: “Sabır kutsaldır ve her şey onunla kutsanmıştır.”
  “Ama suçlular muvaffak olurken masumlar hezimete uğruyor,” dedi Said kasvetle.
  Şeyh iç geçirdi.
  “Devletin hâkimiyeti altında huzur bulmayı ne zaman başaracağız?”
  “Devlet adil olunca.”

http://ankakedisi.com/kitaplardan/necib-mahfuz-hirsiz-ve-kopekler-al-liss-wa-l-kilab/

Tagged with: , , , , , , , , , , ,
Kitaplar kategorisinde yayınlandı

Hans Joachim Storig – Vedalardan Tractatus’a Dünya Felsefe Tarihi

Hans Joachim Storig - Vedalardan Tractatus'a Dunya Felsefe Tarihi

 • Eski zamanlarda büyük insanların edebi ürünlerinin ve konuşmalarının sözlü aktarımı, bugün düşünülebileceğinden çok daha güvenilir ve kesindi. Oysa çağımızda her gün gazete okudukları, radyo dinledikleri, televizyon izledikleri ve hızla bir yerden bir yere yolculuk ettikleri için maruz kaldıkları izlenim bombardımanı yüzünden başları dönen insanlar asıl önemli olan şeyleri gözden kaçmaktadırlar.
 • Yagnavalkya, efsaneye göre zengin bir Brahman aile babası hayatı sürüyordu ve iki eşi vardı: Maitreyi ve Katyayana. Yalnızlıkta derin düşüncelere dalmak ve gerçeği aramak için her ikisini de terk etmek istediğinde, Maitreyi kendisini de yanında götürmesini istedi.
  “Maitreyi”, dedi Yagnavalkya, “bak, ben bu ülkeden göç etmeye hazırlanıyorum. Sen ve Katyayana için son bir hukuksal düzenleme yapmak istiyorum.”
  Maitreyi bunun üzerine şöyle dedi: “Efendim, bu dünyanın tamamı tüm zenginlikleri ile benim olsaydı, beni ölümsüz kılar mıydı?”
  “Hayır, hayır”, dedi Yagnavalkya, “zenginlik sayesinde ölümsüzlük umudu yoktur.”
 • Thomas şöyle der: “Kurtulmak için insanın üç şeye ihtiyacı vardır: Neye inanacağını bilmek; neyi arzulayacağını bilmek ve ne yapacağını bilmek.”
 • Ortaçağın Yahudi felsefecisi İbn Meymun şöyle der: “Tüm diğer varlıklar sadece insan uğruna burada değildirler; kendileri uğruna buradadırlar.”
 • Popper şöyle der: “Yeryüzünde cenneti kurma çabaları daima cehennemi yaratır.”

http://ankakedisi.com/kitaplardan/hans-joachim-storig-vedalardan-tractatusa-dunya-felsefe-tarihi/

Tagged with: , , , , , , , , ,
Kitaplar kategorisinde yayınlandı

James McTeigue – V For Vendetta (TV konuşması)

İyi akşamlar, Londra.

Hiç kuşkusuz, konuşmamızı istemeyenler de var. Hatta şimdi, emirler telefonda bağırılmıştır ve eli silahlı adamlar yola çıkma üzeredir. Neden? Çünkü sözler yerine kaba kuvvet, kullanılabilse de; kelimeler kudretini hep koruyacaktır.

Kelimeler anlama ulaşmanın yollarını ve dinleyenlere hâkikatin telaffuzunu gösterir.

Gerçek şu ki; bu ülkede feci yanlışlar var. Zulüm ve adaletsizlik, müsamahasızlık ve baskı. Bir zamanlar itiraz etme hakkınız vardı, düşünmek ve inandığınız şekilde ifade etmek şimdiyse düzene uymaya, boyun eğmeye mecbur eden bir sansür ve gözetim altındasınız.

Bu nasıl oldu? Kimi suçlayacağız? Muhakkak, diğerlerinden daha mesul tutulacaklar var. Ve onlar mesul olacaklar. Yine de, gerçekler söylenecek.

Eğer suçluyu arıyorsanız aynaya bakmanız yeterli olacak.

Korkuyordunuz, biliyorum. Neden korkmayasınız ki? Savaş, terör, hastalıklar. Sizi sağduyundan yoksun bırakmak, akıl yürütemeyecek duruma sokmak için birleşmiş bir ton problem vardı. Korku, sizi bozguna uğrattı. Panik halinde, kendinizi Başbakan Adam Sutler’e teslim ettiniz. Düzenin sözünü verdi, barışın sözünü verdi ve karşılığında talep ettiği tek şey; sizin sessiz kalmanız, itaatkâr olmanız ve onun her yaptığına razı olmanızdı.

v for vendetta - televizyon nutuk

http://ankakedisi.com/filmlerden/v-for-vendetta

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Filmler kategorisinde yayınlandı
Sayfalar

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 60 takipçiye katılın

%d blogcu bunu beğendi: