Öğrenme Psikolojisi

 • Öğrenme: davranış değişikliğidir.
 • Davranış: her türlü tepki
  • Uyarıcı
  • Tepki

 • Davranış türleri
  • Kazanılmasına göre
   • Öğrenilmiş davranışlar
   • Doğuştan gelen biyolojik davranışlar
    • İçgüdü
    • Refleks
    • Geçici davranışlar: ilaç etkisi.
    • Fizyolojik etkenlerden kaynaklanan: uykusuzluk, açlık…
    • Büyüme ve olgunlaşma sonucu: süt dişlerinin düşmesi…
  • Gözlenebilir duruma göre davranışlar
  • Bilişsel davranışlar
  • Duyuşsal davranışlar: hoşlanma, vatan sevgisi
  • Psikomotor (devinsel) davranışlar
   • Yürümek, koşmak, yazı yazmak.
   • Edimsel koşullanma ile kazanılır
 • Öğrenmeyi etkileyen faktörler
  • ÖĞRENEN ile ilgili faktörler
   • Türe özgü hazır oluş: kuşun uçması
   • Bireysel farklılıklar
    • Olgunlaşma: bedensel ve zihinsel olarak istenen düzey
    • Büyüme: boy, kilo, hacim değişikliği
    • Gelişme: Döllenmeden itibaren ilerleyen düzenli süreç
    • Yaş
    • Zekâ
    • Hazır bulunuşluk: hazır ve istekli
   • Genel uyarılmışlık hali ve kaygı düzeyi
   • Fizyolojik durum
   • Güdülenme (motivasyon)
    • Fizyolojik güdüler (Dürtüler)
    • Sosyal güdüler: ait olma, saygınlık…
   • Geçmiş yaşantılar (Transfer/Aktarma)
    • Olumlu transfer: bisiklet -> motosiklet
    • Olumsuz transfer: F klavye -> Q klavye
   • Dikkat ve algıda seçicilik
    • Seçici dikkat
    • Çekilen dikkat
  • Öğrenme YÖNTEMleri ile ilgili faktörler
   • Öğrenme için ayrılan zamanın kullanımı
   • Öğrenilecek konunun yapısı ve yaklaşma tarzı
   • Geribildirim
   • Öğrenenin aktiflik durumu
   • Programlı öğrenme modeli
   • Yardım alma
  • Öğrenilen KONU ile ilgili faktörler
   • Konunun anlamlılığı
   • Konunun somut-soyut olması
   • Algısal ayırt edilebilirlik
   • Anlamsal-Kavramsal çağrışım
   • Anlamsal çağrışım
   • Kavramsal gruplandırma
  • Öğrenmenin yapıldığı ORTAM ile ilgili faktörler
   • Fiziksel çevre
   • Sosyal çevre

DAVRANIŞÇI ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI

 • Gözlenip ölçülebilen davranışları inceler
 • Duygu ve düşünce gibi doğrudan gözlenemeyen kavramları incelemez.
 • İnsan beyni doğuşta boş bir levha gibidir.
 • Koşullanma yolu ile öğrenme
  • Klasik koşullanma İvan Pavlov
   • Nötr uyarıcı: herhangi bir tepki verilmeyen yapay uyarıcı
   • Koşulsuz uyarıcı
    • Deneyde kullanılan et
   • Koşullu uyarıcı: ete bağlı zil sesi
    • Acı bir fren sesi ile daha önce bariyerlere çarpmış kişinin her fren sesinde tepki vermesi.
    • Kaygıya yol açan sınav
    • Aşıcıyı görünce çocuğun ağlaması
    • Öcüüü!
   • Koşulsuz tepki: ete verilen tepki
   • Koşullu tepki: en sonundaki zil sesine verilen tepki
   • İtici uyarıcı: sürekli emzik isteyen bebeğin emziğine biber sürülerek vazgeçirmek.
  • Edimsel (Operant / Araçlı) Koşullanma Skinner

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990)


 • Programlı öğrenme: öğrenci kendi hızına göre aşamalı olarak öğrenir.
  • Bireysel hız ilkesi
  • Küçük adımlar ilkesi
  • Aktif katılım ilkesi
  • Başarı ilkesi
  • Geribildirim ve düzeltme ilkesi
 • Uyarıcı genellemesi: beyaz önlüklü herkesi hemşire sanma
 • Uyarıcı ayrıştırma (ayırt etme): her gözlüklüye baba dememe
 • Koşullanmanın sönmesi: başlangıçta artar, sonra azalır
 • Kendiliğinden geri gelme:
 • Alışma/Alıştırma etkisi: saatin tik-taklarına alışma
 • Duyarlılık/Duyarlılaştırma: normalin üstünde tepki
 • Dereceli/Üst Düzey Koşullanma: zil sesinden önceki ışığa da tepki verme
 • Davranışa şekil verme (Biçimlendirme)
 • Davranışa şekil verme ve kademeli yaklaşım: öce düzgün vuruş, sonra kalenin yanı, sonra da gol.
 • Zincirleme koşullanma: önce rakam, sonra dört işlem, sonra çarpma…
 • Kaçma(korku) ve kaçınma koşullanması
  • Fizik öğretmeninden azar işittikten sonra onu görmek istememe
 • Öğrenilmiş çaresizlik
 • Kendini gerçekleştiren kehanet
 • Garcia Etkisi: okula karşı oluşan antipatiden dolayı defter, kitap gibi şeylerden de soğuma
 • Premack İlkesi (Büyükanne Kuralı): önce ders sonra çikolata
 • Koşullu anlaşma: bireyin biri ile ya da kendi ile anlaşma yapması.
 • Plasebo etkisi
 • Gölgeleme İlkesi: denize düşen yılana sarılır.
 • Engelleme
 • Bitişiklik ilkesi: 2-3 sn.
 • Habercilik ilkesi
  • Olumlu habercilik (ileriye doğru): zilin eti haber vermesi
  • Olumsuz habercilik (geriye doğru): et verilmesi zilin bittiğini belirtir
 • Pekiştirme
  • Olumlu pekiştirme: ödül
  • Olumsuz pekiştirme
   • Kaçma: olumsuz uyarıcının ortamdan çekilmesi
    • Göze kaçan tozu ovalayarak çıkarmayı sürdürmek.
   • Kaçınma: babasından korktuğu için ders çalışma
  • Sürekli pekiştirme
  • Aralıklı pekiştirme
   • Davranışa göre
    • Sabit aralıklı: her ayın 15’inde maaş
    • Değişken aralıklı: ödevleri farklı zamanlarda kontrol etme
   • Zamana göre
    • Sabit oranlı: 10 gömlek başına ek ücret
    • Değişken oranlı: tamamen rastgele
  • Birincil pekiştirme: yaşam için gerekli, su gibi.
  • İkincil pekiştirme: para, aferin…
   • Sosyal pekiştireç: harikasın
   • Etkinlik pekiştireci: maça gitme
   • Sembolik (simgesel) pekiştirme: madalya
  • İçten pekiştirme: benim için gurur meselesi
  • Dıştan pekiştirme: aferin
  • Maddi pekiştirme: para…
  • Manevi pekiştirme: takdir
 • İstenmeyen davranışları kaldırma yöntemleri
  • Ceza
   • 1. tip ceza: kitabı yırtan çocuğa kızmak
   • 2. tip ceza: trafik suçu işleyenin ehliyetinin iptal edilmesi. Olumlu bir şey iptal ediliyor.
  • Davranış kontrol teknikleri
   • Karşıt koşullanma (Kötü+İyi)
    • İngilizce dersini sevmeyene, derse hoş uyaranlar sokarak, dersi eğlenceli hale getirerek sevdirme.
   • Zıt tepki (Kötü+İyileştirici)
    • Önceleri matematik sevmezken, öğretmenin ilgisi ile matematik sevmek.
    • Kuş gribinden dolayı beyaz et yemeyenlerin reklamlardaki modellerden sonra beyaz et yemeleri
    • Köpekten korkan bir çocuğun köpeği annesiyle gördüğünde daha kolay yaklaşabilmesi.
   • Sistematik duyarsızlaştırma: önce köpek resmi, sonra filmi, sonra yavru köpek…
   • Olumsuz pekiştireç kullanma: olumsuzluktan istenilen şey yapılmadıkça çıkmama. Soru çözülmezse teneffüse çıkarmama.
   • Bıktırma
   • Görmezden gelme / Sönme / Pekiştirmeme
   • Gelişim özelliğinin geçmesini bekleme.
   • Ortamı değiştirme
   • Ara verme
   • Alıştırma / Eşik yöntemi
 • Bitişiklik Kuramı Watson, Guthrie
  • Watson U-U
   • Watson’un kuramının temel özellikleri
    • Davranışlar sadece deneysel yöntemlerle gözlenebilir.
    • Çocuklar istenen koşullanma ile doktor, hırsız, avukat yapılabilir.
   • Watson’un öğrenme ilkeleri
    • Uyarıcı genellemesi: bebeğin gürültü yüzünden tavşandan korkar olması.
    • En son ve en sık yapılma ilkesi (Sıklık / Yakınlık)
  • Guthrie U-T
   • Öğrenmenin tek yolu bitişikliktir.
   • Tek deneme ilkesi: öğrenme için tekrara gerek yoktur, bitişiklik yeterlidir.
   • Sonunculuk ilkesi: en son geçilen yerde yılan görüldü ise o yoldan korkulur.
   • Ceza: ceza davranışı pekiştirmez, bilakis artırır.
   • Guthrie’ye göre alışkanlıların ortadan kaldırılması
    • Eşik yöntemi
    • Bıktırma yöntemi
    • Zıt tepki yöntemi
 • Bağdaşım Kuramı Thorndike
  • Çağrışım yoluyla öğrenme, uyaran-tepki kuramı, bağ kuramı, araçsal koşullanma olarak da bilinir. Kedi-mandal deneyindeki gibi deneme-yanılma temellidir.
  • Thondike’ın öğrenme ilkeleri
   • Bağdaşımcılık: ne kadar çok U-T kurulursa öğrenme o kadar etkili olur.
   • Deneme-Yanılma (Seçme ve Bağlama)
   • Küçük adımlar ilkesi
   • Thorndike’ın tepki analojisi: ilk kez karşılaşılan şeye nasıl tepki verileceği bilinemez ve bu duruma benzer önceki tecrübelere göre davranılır
   • Analoji: Bilinenden hareketle bilinmeyen hakkında çıkarımda bulunma.
   • Tepki çeşitliliği ilkesi: öğrenme sürecinde ne kadar farklı tepki gösterilecek durum varsa, öğrenme hızı o kadar artar.
  • Thorndike’ın Öğrenmeyle İlgili Temel Kanunları
   • Hazır bulunuşluk kanunu: gelişim düzeyinin uygunluğu ve isteklilik
   • Tekrar kanunu (Alıştırma)
   • Etki Kanunu: hedefe yönelik davranışın sonuçtan etkilenmesi
    • Etkinin yayılması: yabancı dil öğrenilirken yanlış telaffuzun da artması.
    • Ödül davranışı artırır, ceza etkilemez
 • Sistematik Davranış Kuramı Hull
  • Hull’a göre davranışlar adım adım, basitten karmaşığa alışkanlık kazanmakla kazanılır.
  • Öğrenme gözlenen olaylardan mantıksal sonuçlar çıkarttıran matematiksel bir süreçtir.

BİLİŞSEL ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI

 • Gestalt Öğrenme Kuramı Köhler, Koffka, Wertheimer
  • Gestalt kuramında algılama
  • Algısal öğrenme (Pragnanz) yasaları
   • Şekil-Zemin algılama (Figür-Fon)
   • Yakınlık yasası
   • Benzerlik yasası
   • Tamamlama yasası
   • Devamlılık (Süreklilik) yasası
   • Basitlik yasası
  • Mutlak eşik
  • Algısal Hazırlık a-b-c 5-6-7
  • Algıda Seçicilik ve Dikkat
  • Algısal değişmezlik
   • Şekil değişmezliği
   • Büyüklük değişmezliği
   • Renk değişmezliği
  • Algı yanılmaları
   • İllüzyon (Yanılsama): yanlış yorumlama
    • Fiziksel illüzyon: kalemin suda iken kırık algılanması
    • Psikolojik illüzyon: bez parçasını fare sanma
   • Halüsinasyon (Sanrı)
  • Alan Kuramı Kurt Lewin
   • İnsan davranışı bulunduğu andaki birçok parametrenin etkisi altındadır.
  • Gestalt Kuramı’nda öğrenme
   • Kavrama (Seziş) yoluyla öğrenme
    • Hazırlık aşaması > Kuluçka(Bekleme) aşaması > kavrayış ve aydınlanma aşaması > Değerlendirme aşaması
 • Bilgi İşleme Kuramı Gagne, Piaget, Miller, Brings, Neisser
  • Öğrenme tamamen zihinsel bir süreçtir. Bilgi algılanır, işlenir, sağlanır ve geri getirilir.
  • Bellek türleri
   • Duyusal Kayıt: anlık bellektir. Kapasitesi sınırsızdır.
   • Kısa Süreli Bellek: bilgi işleme sürecinin en yoğun olduğu yerdir. 20-30 saniyelik kısa süreli bilgi depolama kısmıdır. Duyusal kayıttan gelen bilgileri uzun süreli belleğe aktarır
   • Uzun Süreli Bellek: 30 sn -1 dk’dan sonraki hatırlanan bilgilerin saklandığı, geri çağrılan sınırsız kapasiteli bellek.
    • Anısal (Epizodik) Bellek: belirli yer ve zamana bağlı bilgilerin depolandığı yer.
    • Anlamsal (Semantik) Bellek: okul öğrenmeleri, genel kültür vs…
     • İmge, Şema
     • İlkeler, jestler, mimikler, el-kol hareketleri, trafik işaretleri.
    • İşlemsel Bellek: beceri ve alışkanlıkların saklandığı bellek
  • Bilgiyi depolama/Saklama stratejileri
   • Tekrar ederek kaydetme
    • Koruyucu tekrar
    • Düzenleyici tekrar
   • Anlamlandırma – Kodlama
    • Örgütleme
    • Etkinlik
    • Eklemleme
    • Bellek destekleyici ipuçları
  • Bilişsel süreçler
   • Dikkat
   • Algı
   • Tanıma
  • Yürütücü kontrol ve yürütücü biliş
  • Bilişsel öğrenme türleri
   • Sözel öğrenme
   • Kavram öğrenme
    • Kavram analizi
    • Kavram haritaları
  • İlke (kural) öğrenme
  • Problem çözmeyi öğrenme
 • Bilgiyi uzun süreli bellekten geri getirme
  • Hatırlama
  • Unutma
   • Unutma nedenleri
    • Kullanmama nedeni ile bozulma
    • Karışma
    • Yanlış yerleştirme
    • Ket vurma
     • Geriye ket vurma
     • İleriye ket vurma
  • Unutma ile ilgili çeşitli kuramlar
   • Nörofizyolojik kuram: sinaptik bağların zayıflaması
   • Koşullanma: ödüllendirmeme
   • Psikoanalitik: rahatsız edilenler bilinçaltına itilir.
   • Bilgi işleme kuramı: kısa süreli bellekte tekrar edilmeme, uzun süreli belleğe aktarılmama; uzun süreli bellekte geri getirilmeme ve yanlış yere koyma.
 • Yapılandırmacı (Oluşturmacı) Öğrenme Kuramı Vygotsky, Piaget, Barlett, Beybee
  • Bilgi öğrenenin var olan değer yargıları ve yaşantıları tarafından üretildiği düşünülür. Öğrenme ezberlemeye değil bilgiyi transfer etmeye ve bilgiyi yorumlamaya bağlıdır.
  • Yapılandırmacılık ile ilgili bilginin oluşumu ile ilgili yaklaşımlar
   • Bilişsel Yapılandırmacılık Piaget
    • Birey eski bilgileri ve yeni bilgileri yapılandırır
   • Sosyal Yapılandırmacılık Lev Vygotsky
    • Sosyal çevre ile etkileşim ile öğrenme
  • Yapılandırmacı öğrenme kuramının 5 aşaması
   • Giriş-Dikkat Çekmek Enter
   • Keşfetmek Explore
   • Açıklamak Explain
   • Bilgiyi anlamlandırmak Elaborate
   • Değerlendirme Evalvate
  • Yapılandırmacı eğitimde amaç kendi problemlerini çözebilen bireyler yetiştirmektir
  • Öğrenci açık fikirli, eleştirel, sorgulayıcı, araştırmacı, girişimcidir. Öğrenci merkezlidir. Öğrenme birey tarafından sağlanır.
  • Öğrenci görüş ve bakış açısı dikkate alınarak ders planlanır

BİLİŞSEL AĞIRLIKLI ÖĞRENME KURAMLARI

 • Sosyal Öğrenme Kuramı Albert Bandura
  • “Kör ile yatan şaşı kalkar”, “üzüm üzüme baka baka kararır”, bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim”…
  • Sosyal öğrenmenin davranışçı kuramdan farkları
   • Davranış öğrenilebilir fakat hemen gösterilmeyebilir.
   • Pekiştireç bir zorunluluk değildir.
   • İnsan tepki veren basit ve pasif bir varlık değildir.
  • Sosyal öğrenme aşamaları
   1. Dikkat
   2. Hatırlama
   3. Yapma/Uygulama
   4. Güdülenme/Pekiştirme
  • Sosyal öğrenmeyi etkileyen dolaylı öğrenmeler
   • Dolalı pekiştirme ve güdülenme: ödül alan arkadaşı görüp onun gibi çalışmaya başlamak
   • Dolaylı ceza
   • Dolaylı duygusallık: annesinin fareden korktuğunu görüp fareden korkan çocuk…
  • Sosyal öğrenme sürecini etkileyen faktörler
   • Gözlemcinin özellikleri
    • Sembolleştirme kapasitesi
    • Öngörü kapasitesi
    • Ön düzenleme kapasitesi
    • Öz yargılama kapasitesi
    • Karşılıklı belirleyicilik
    • Dolaylı öğrenme kapasitesi
    • Öz yeterlilik kapasitesi
   • Modelin özellikleri
   • Davranışın özellikleri
  • Öz bilinç, Öz benlik, Öz güven, Öz saygı, Öz denetim, Özgecil davranış, Öz sevgi (narsizm)
  • Halo Etkisi
   • Bireyin sahip olduğu olumlu özellikten dolayı diğer özelliklerinin de olumlu olduğunun düşünülmesi.
  • Horn Etkisi
   • Bireyin olumsuz özelliğinden dolayı diğer özelliklerinin de olumsuz olduğunun düşünülmesi.

Albert Bandura (1925)

 • İşaret-Beklenti (İşaret-Gestalt) Öğrenme Kuramı Tolman
  • Amaçsal davranış: güdüsel davranışlar
  • Molar davranış: moleküler olmayan, bütüncül davranış
  • İşaret öğrenme: iki uyarıcıyı birbirine bağlayarak bilişsel harita oluşturmak suretiyle gerçekleşen öğrenme.
  • Beklenti öğrenme: ödül beklentisidir. Sürekli olarak doğrulanan beklentiler inanca dönüşür.
  • İşaret-Gestalt Kuramının özellikleri
   • Çevredeki uyarıcılar birer işaret, ipucu ve keşfetme süreci parçasıdır.
   • Tüm davranışların bir nedeni vardır ve davranışlar bir amaca yöneliktir.
   • Davranışçı Öğrenme Kuramı ile Gestalt birleşimidir.
   • U-T bağı organizma içsel süreci eklenerek U-O-T şeklinde ifade edilmiştir.
  • Tolman’a göre öğrenme türleri
   • Gizli (Örtük / Farkına varmadan) Öğrenme
    • Gizil sönme
   • Yer öğrenme (Bilişsel Harita)
   • Bilişsel Senaryo
   • Kateksis: acıkan Karadenizlinin hamsi, Doğulunun et yemek istemesi
    • Olumlu kateksis: Karadenizlinin hamsi yemek istemesi
    • Olumsuz kateksis: Müslümanların helal olmayan yiyeceklerden kaçınması
   • Eşdeğer İnançlar Geliştirme: uykusuzluğa rağmen not ödülünden dolayı ders çalışmak
    • Alan beklentileri: kırmızı ışık yandığında arabaların duracağı işareti almak
    • Alan-Biliş Yolları: bir problemi çözme yöntemini başka problemde de kullanma
    • Güdüsel (Dürtüsel) Ayrımlar: farenin acıktığında sağdaki yiyeceğe, susadığında soldaki suya yönelmesi

HÜMANİST VE BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME KURAMLARI Rogers, Maslow

 • Hümanist öğrenme kuramının özellikleri
  • İnsan biriciktir. Öğrenmenin merkezinde öğrenci olmalıdır.
  • İnsan özgürdür, kendi seçimini kendi yapmalıdır
  • İnsan kendini gerçekleştirmek için sürekli çaba içindedir
 • Hümanist yaklaşımın temel öğeleri
  • Kişisel sorumluluk
  • Şimdi ve burada
  • Bireyin fenomenolojisi: dünyayı kendine özgü algılamak
  • Kişisel gelişim: temel ihtiyaçlar mutluluk için yeterli değildir.
 • Çağdaş eğitim anlayışının temelinde bilişsel ve Hümanistik yaklaşım vardır.
 • Rogers ve Benlik Kavramı
  • İnsan ve yetenekleri değerlidir. Sorunlar evrensel değil, kişiye özeldir.
  • Benlik kavramının iki öğesi
   • Gerçek benlik (özben): ben neyim? Ne yapabilirim?
   • İdeal benlik (Benlik tasarımı): ne olmak istiyorum?
    • Özsaygı
    • Ali’nin bir gün büyük bir yazar olmayı düşünmesi.
  • Rogers’a Göre Eğitim
   • Koşulsuz saygı, empatik anlayış, güven ve dürüstlük, ödüllendirme, özgürlük
  • Fenomenolojik yaklaşım: dış dünya değil, dış dünyanın nasıl algılandığı önemlidir.
  • İçgörü yaklaşımı: kendini ve başkalarını anlayabilme yeteneği
  • Ayna teorisi: benlik algısı başkalarının görüşünden etkilenir.

Carl Rogers terapi esnasında

 • Maslow ve İhtiyaçlar Hiyerarşisi
  • İhtiyaçlar hiyeraşisinin basamakları
   • Fizyolojik ihtiyaçlar
   • Güvenlik ihtiyacı
   • Sevgi ve ait olma ihtiyacı
   • Statü ve saygı ihtiyacı
   • Merak, bilme, tanıma ihtiyacı
   • Estetik ihtiyaçlar
   • Kendini gerçekleştirmek: kendini gerçekleştiren birey her şeyi olduğu gibi kabul eder. Bulunduğu ortama uyum sağlar, üretkendir vs…
  • İhtiyaçlar evrenseldir, hiyerarşik sıra izler.

Abraham Harold Maslow (1908 – 1970)

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME (NÖROFİZYOLOJİK) KURAM Hebb

 • Hebb’e göre bellek türleri
  • Kısa süreli bellek
  • Uzun süreli bellek
 • Hücre kümeleri
 • Ardışık safhalar: kokudan bir kişiyi hatırlamak
 • Beynin sol kısmı mantısal yandır ve vücudun sağını kontrol eder, sağ kısmı ise müzik, üç boyutlu düşünme, sentez gibi faaliyetleri gerçekleştirip vücudun sol kısmını kontrol eder.

___________________________________________________________

Gelişim Psikolojisi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s

Sayfalar

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 191 takipçiye katılın

%d blogcu bunu beğendi: